Ook fiscale optimalisatie begint bij de opbrengsten!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Traditioneel wenden ondernemers zich tot hun accountant met de vraag om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Gezien de impact van de Belgische fiscaliteit, hoeft dit niet te verbazen: inkomsten delen is één zaak, omzeggens de helft ervan afgeven een heel andere!

Moet de focus op de belastbare winst dan verschuiven? Wellicht wel. Uiteraard blijft de belastbare winst de basis voor de berekening van de inkomstenbelastingen. Maar eerder dan zich blind te staren op het getal onder de streep, is het beter om goed inzicht te hebben in hoe dat getal tot stand komt.

Alternatieve manier van kosten bekijken

De meeste ondernemers hebben – gelukkig – een tamelijk goed zicht op hun kosten. Interessant is het om te weten wat en hoeveel elke leverancier factureert. Dus om uitsluitend de kosten te bekijken vanuit de resultatenrekening, kan het in vele gevallen verhelderend zijn om de kosten ook te bekijken vanuit de leveranciers die deze kosten factureren. Het opsmukken of beter “afsmukken” van de resultaten met niet-zakelijke kosten, is ondertussen een praktijk die tot het verleden behoort. De fiscale radar detecteert merkwaardige facturen quasi feilloos.

Maar hoe zit het dan met de opbrengsten?

Misschien worden sommige opbrengsten gunstiger belast. Zo zijn inkomsten uit innovatie of winstdeelnames in dochtervennootschappen grotendeels of zelfs volledig vrijgesteld van inkomstenbelastingen! En als de fiscus dan toch haar deel komt opeisen, leveren de opbrengsten dan wel voldoende rendement op? Zijn opbrengsten wel inkomsten, met andere woorden, vertalen de opbrengsten zich in een hoger banksaldo? Moet er geen fiscale provisie aangelegd worden voor klanten die dreigen niet te betalen?

Inkomen van de bedrijfsleider

En hoe zit het dan met het inkomen van de bedrijfsleider? Een bedrijfsleidersbezoldiging levert de vennootschap een fiscale aftrek op van 20 à 25 procent. Het marginale tarief in de personenbelasting bedraagt in de hoogste schijf wel 50 procent! Een fameuze fiscale hefboom, weliswaar in het voordeel van Vadertje Staat.  Alternatieven? Er zijn interessante mogelijkheden om een mix aan vergoedingen samen te stellen. Zo kan naast de klassieke bedrijfsleidersbezoldiging worden voorzien in een jaarlijkse dividenduitkering (winstdeelname in de eigen vennootschap) die – onder voorwaarden – belast kan worden aan 15 procent. Verder te overwegen: een belastingvrije onkostenvergoeding, maaltijdcheques, bepaalde voordelen van alle aard die worden belast aan de hand van een gunstig forfait, een optieplan op aandelen en een aanvullend pensioenplan.

Kortom, ook fiscale optimalisatie begint bij de opbrengsten. Uw vertrouwenspersoon bij BOOX vertelt u er graag meer over!