Boox Insider

Omdat BOOX je graag verder helpt

Omdat BOOX méér is als een boekhoudkantoor willen we ondernemer ook up-to-date houden met de laatste trends, de actualiteit en onze inzichten. Want met kennis kan je groeien!

Dreigt uw vennootschapsvermogen beklemd te raken?

Tal van ondernemers hebben de gewoonte om een pensioenspaarpotje aan te leggen onder de vorm van niet uitgekeerde vennootschapswinsten. Die winsten komen dan terecht op een reserverekening op de balans van de vennootschap. Aan het begin van zijn of haar oude dag, bekwam de ondernemer deze reserves belastingvrij mits de vennootschap werd geliquideerd. Althans, zo was het in een ver verleden.

Lees meer »

Realtime Accountancy… Wablief?

BOOX wenst haar cliënten goed bij te staan in een snel veranderende bedrijfswereld. Ondernemers verwachten dat hun accountant snel reageert en hen met realtime inzichten ondersteunt en adviseert. Daarenboven hecht BOOX veel belang aan het persoonlijk contact met haar cliënten. Hoog tijd dus om routinetaken, zoals de verwerking van facturen, op een andere manier aan te pakken.

Lees meer »

Bezit u vastgoed in het buitenland?

Belgen worden belast op hun wereldwijd inkomen. Elk jaar moet dit inkomen worden gedeclareerd in de aangifte personenbelasting. Al maar meer overheden wisselen onderling informatie uit over inkomsten die buitenlanders behalen in hun respectievelijke landen. Zo heeft de Belgische fiscus weet van het bestaan van uw stulpje aan de Mediterranée of in de Alpen.

Lees meer »

Wat is het verbeterpotentieel van uw bedrijfsrendement?

Het is alweer de tijd van de jaarrapporten. Des te prettiger als het bedrijfsresultaat positief is, in het bijzonder als er een pandemie woedt. Stelt u zich echter de vraag of het resultaat nog beter had kunnen zijn? Wat moet er gebeuren opdat de winst hoger zou zijn? Met andere woorden, wat is het verbeterpotentieel van uw bedrijfsrendement?

Lees meer »

Ook fiscale optimalisatie begint bij de opbrengsten!

Traditioneel wenden ondernemers zich tot hun accountant met de vraag om de belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Gezien de impact van de Belgische fiscaliteit, hoeft dit niet te verbazen: inkomsten delen is één zaak, omzeggens de helft ervan afgeven een heel andere!

Lees meer »