Bezit u vastgoed in het buitenland?

Bezit u vastgoed in het buitenland?

Bezit u vastgoed in het buitenland?

Belgen worden belast op hun wereldwijd inkomen. Elk jaar moet dit inkomen worden gedeclareerd in de aangifte personenbelasting. Al maar meer overheden wisselen onderling informatie uit over inkomsten die buitenlanders behalen in hun respectievelijke landen. Zo heeft de Belgische fiscus weet van het bestaan van uw stulpje aan de Mediterranée of in de Alpen.

Uw Belgisch vastgoed levert een kadastraal inkomen op dat in de regel wordt belast. Dit inkomen wordt vastgesteld conform wet- en regelgeving. Hoe zit het dan met uit buitenlands onroerend goed?  

Sinds kort gaat de Belgisch overheid op gelijkaardige wijze de inkomsten van uw buitenlands vastgoed vaststellen. Uw eigendom in het buitenland krijgt dus als het ware een kadastraal inkomen, bepaald naar Belgische maatstaven. Voor het einde van dit jaar dient een speciale dienst van de FOD Financiën de nodige documentatie te krijgen om haar in staat te stellen uw “buitenlands kadastraal inkomen” te bepalen.

BOOX informeert binnenkort persoonlijk de cliënten waarvan het bezit van buitenlands vastgoed bij haar gekend is. Het is sowieso raadzaam om kortelings uw vaste contactpersoon bij BOOX te contacteren mocht u over buitenlands onroerend goed beschikken.

Een reactie achterlaten