Boox Expertise

Assurance

Ondernemers hebben soms nood aan assurance, zij wensen in bepaalde mate zekerheid te verkrijgen over hun financiële informatie.
De Belgische wetgeving voorziet dat bedrijfsrevisoren maar ook gecertificeerde accountants een assurance-rol kunnen opnemen.

Ondernemers en hun accountants kunnen bij Boox terecht voor:

01

Onderzoeks- en controlebevoegdheid

De vertegenwoordiging of bijstand van individuele vennoten of aandeelhouders bij de uitvoering van hun onderzoeks- en controlebevoegdheid.

04

Controle

Het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken die leiden tot een attestering of een expertiseverslag voor derden.

07

Andere wettelijke opdrachten

Andere wettelijke opdrachten waarvoor de uitvoering ervan werd voorzien voor de gecertificeerd accountant.

02

Wettelijke controleverslagen

Het opmaken van de wettelijke controleverslagen bij de omzetting van de vennootschapsvorm; bij fusies of splitsingen; bij vrijwillige ontbindingen.

05

Zorgvuldige analyse

Het met boekhoudtechnische procedés analyseren van de positie en de werking van ondernemingen op vlak van kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s wanneer dat leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd voor derden.

03

Privé- en gerechtelijke expertise

Het verstrekken van zowel privé- als gerechtelijke expertise voor de boekhouding van ondernemingen.

06

Verificatie

Het verifiëren van de jaarrekening.

01

Onderzoeks- en controlebevoegdheid

De vertegenwoordiging of bijstand van individuele vennoten of aandeelhouders bij de uitvoering van hun onderzoeks- en controlebevoegdheid.

03

Privé- en gerechtelijke expertise

Het verstrekken van zowel privé- als gerechtelijke expertise voor de boekhouding van ondernemingen.

05

Zorgvuldige analyse

Het met boekhoudtechnische procedés analyseren van de positie en de werking van ondernemingen op vlak van kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s wanneer dat leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd voor derden.

07

Andere wettelijke opdrachten

Andere wettelijke opdrachten waarvoor de uitvoering ervan werd voorzien voor de gecertificeerd accountant.

02

Wettelijke controleverslagen

Het opmaken van de wettelijke controleverslagen bij de omzetting van de vennootschapsvorm; bij fusies of splitsingen; bij vrijwillige ontbindingen.

04

Controle

Het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken die leiden tot een attestering of een expertiseverslag voor derden.

06

Verificatie

Het verifiëren van de jaarrekening.

01

Onderzoeks- en controlebevoegdheid

De vertegenwoordiging of bijstand van individuele vennoten of aandeelhouders bij de uitvoering van hun onderzoeks- en controlebevoegdheid.

02

Wettelijke controleverslagen

Het opmaken van de wettelijke controleverslagen bij de omzetting van de vennootschapsvorm; bij fusies of splitsingen; bij vrijwillige ontbindingen.

03

Privé- en gerechtelijke expertise

Het verstrekken van zowel privé- als gerechtelijke expertise voor de boekhouding van ondernemingen.

04

Controle

Het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken die leiden tot een attestering of een expertiseverslag voor derden.

05

Zorgvuldige analyse

Het met boekhoudtechnische procedés analyseren van de positie en de werking van ondernemingen op vlak van kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico’s wanneer dat leidt tot een attestering of een expertiseverslag bestemd voor derden.

06

Verificatie

Het verifiëren van de jaarrekening.

07

Andere wettelijke opdrachten

Andere wettelijke opdrachten waarvoor de uitvoering ervan werd voorzien voor de gecertificeerd accountant.

Check in voor
assurance.

Gert Engelen

Gecertificeerd accountant

Boox Insider

Ontvang elke maand financiële, fiscale en juridische insights die u gewoon moet horen.