Boox Business Boutique

Verdeel de post:

Welkom bij de BOOX Business Boutique!

Eindelijk is het zover, de aftrap voor ons nieuwe concept “BOOX Business Boutique” werd gegeven!

Wat deze nieuwe aanpak inhoudt, maken we u graag duidelijk in onze nieuwsbrieven die we voortaan periodiek uitsturen. Een eerste tipje van de sluier lichten we toe in de eerstvolgende editie.

Waar komt BOOX Business Boutique vandaan? Een terechte vraag die we wel vaker krijgen. Grote(re) accountantskantoren nemen aan de lopende band hun kleinere collega’s over. BOOX komt regelmatig in het vizier van haar grote collega’s.

Najaar 2023, onze stichter – Gert Engelen, mocht u dit nog niet weten – licht het zoveelste overnamevoorstel toe: BOOX wordt het eerste Limburgse filiaal van een accountantsorganisatie. Men gaat op zoek naar een kantoorverantwoordelijke. Gert krijgt de groepsverantwoordelijkheid over de gespecialiseerde dienstverlening én de opleiding. Hij overlegt met familie, vrienden, vertrouwelingen én met z’n medewerkers.

De conclusie van het overleg is duidelijk: “Ons pad is het minst betreden pad”. We scheppen mogelijkheden, bouwen bruggen, maken verbinding met ondernemers en gaan in vertrouwen op zoek naar passende oplossingen. Met dit unieke DNA beslist Gert, samen met zijn entourage, om op eigen kracht verder te gaan.

In een sollicitatiebrief die hij aan elke medewerker bezorgt, stelt Gert twee voorwaarden: (1) het kantoorbeleid komt voortaan toe aan een managementteam en (2) BOOX werkt enkel nog samen met ondernemers voor wie het een verschil kan maken, boutique-style!

De BOOX-medewerkers aanvaarden Gert’s kandidatuur, BOOX Business Boutique kan van wal steken.

Maak kennis met het managementteam.

Drie sterke dames nemen de handschoen op om, samen met Gert, BOOX Business Boutique te leiden.

Lesley Van de Put trekt aan de touwtjes van de Backoffice. Samen met haar collega’s zorgt Lesley ervoor dat BOOX voldoet aan de verplichtingen inzake Know Your Customer en Anti-witwas. Haar afdeling zorgt verder voor een onberispelijk Customer Relation Management, het beheer van ons klantenbestand zeg maar. Uw vragen of noden aangaande UBO, KBO, sociale kas, publicaties, contractenbeheer, … ? Lesley draagt er zorg voor!

De meeste medewerkers van BOOX Business Boutique behartigen dagelijks de boekhouding en financiële rapportering van heel wat ondernemingen. Zij doen dit met veel enthousiasme onder de kundige leiding van onze jongste en zeer gedreven gecertificeerde accountant, Sofie Quintens.

An Caeyers ontfermt zich over de ICT van BOOX. Zij is bovendien erg begaan met de interne bedrijfsprocessen en draagt haar steentje bij tot het continu optimaliseren ervan.

Het strategisch leiderschap van BOOX Business Boutique blijft in handen van Gert Engelen. Hij waakt over de purpose van BOOX: stemt wat BOOX doet wel overeen met wat het wil zijn? Verder ontwikkelt en coördineert Gert de gespecialiseerde adviezen en begeleidt de medewerkers op hun groeipad binnen het kantoor. Tot slot behartigt hij de externe communicatie en de samenwerking met de belangrijkste stakeholders.

Meimaand: check-up van het ondernemingsrendement

Voor de meeste bedrijven zit het eerste kwartaal van het boekjaar er alweer op. Tijd om een eerste grondige evaluatie van de cijfers te maken. Uw BOOX-accountant geeft u graag volgende tips mee.

Is het kwartaalresultaat on track?

Als succesvol ondernemer maakt u regelmatig – minstens jaarlijks – een begroting van de cijfers. U vergelijkt de prognose-cijfers met de actuele (tussentijdse) cijfers. Is er géén overeenstemming, dan gaat u op zoek naar de verklaring hiervan en neemt u verder actie.

Stel uw inzicht in rendement scherp!

Wat maakt dat uw activiteiten winstgevend of verlieslatend zijn? Cijfers “opbreken” helpt meestal. Stel dat een restaurant-uitbater tot de vaststelling komt dat van de tachtig beschikbare zitplaatsen er hooguit vijftig worden bezet. Daarenboven besteedt een klant gemiddeld 55 euro per bezoek terwijl het sectorgemiddelde 67 euro bedraagt. Het sociaal secretariaat meldt bovendien dat de chef-kok 2,5 euro per uur meer verdient dan gemiddeld én een hoger ziekteverzuim heeft.

Cijfers opbreken of klein maken, helpt om het rendement op te krikken.

Maak een routine van rendementsverbetering!

Werken aan het rendement doet u permanent. Dit vereist planning, uitvoering, controle en aanpassing, een cyclus die zich minstens één keer per jaar herhaalt. BOOX adviseert u om jaarlijks een begroting te maken; uw onderneming te sturen op basis van de begrote cijfers; de begroting te toetsen aan werkelijke, tussentijdse cijfers (die door BOOX werden gevalideerd); bij te sturen waar nodig. Verder is het cruciaal dat u inzicht krijgt in kosten en opbrengsten en wat de sturende factoren hiervan zijn. Werk, tot slot, niet alleen in, maar ook aan uw bedrijf en maak hiervan een gewoonte.  

BOOX Business Boutique begeleidt u.

Bij BOOX geloven we dat de permanente verwerking van data noodzakelijk is om duurzaam en rendabel te ondernemen. Ongeacht uw vaste prijsafspraak valideren we uw cijfers per kwartaal (of desgewenst per maand). Het rapport dat hieruit voortvloeit, stellen we u 24/7 ter beschikking op een elektronisch platform.

Afhankelijk van de gekozen samenwerkingsvorm, lichten we onze rapportering toe en zorgen we samen voor meer inzicht én perspectief.

BOOX Business Boutique organiseert daarenboven regelmatig workshops die u op weg zetten naar rendabeler ondernemen. De eerstvolgende workshop vindt plaats op 11 juni eerstkomend. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Tal van ondernemers hebben onder begeleiding van BOOX een rendementstraject afgelegd: een project waarin zeer intensief wordt samengewerkt om de winstgevendheid van de onderneming te optimaliseren. Een investering die zich dubbel en dik terugverdient!

Related posts